Forfatternes Credo

Vi vil fortælle om de omkostninger, det fører med sig at være en stor kunstner, i dette tilfælde fire Skagensmalere.

Vi går ikke nærmere ind på de kunstvidenskabelige eller kunsthistoriske sider af malernes liv og arbejde. Det har vi vore dygtige kunsthistorikere til, og vi er ikke specielt akademiske hvad angår vores forhold til malerkunsten.

Vores fokus er på opgaven: at sætte personerne i spillet i relation til deres samtid og til deres omgivelser. Vi går i dybden med samspillet kunstnerne imellem samt mellem kunstnerne og deres nærmiljø, altså befolkningen i Skagen.
Hvordan fungerer en så eksotisk og bohemeagtig enklave som Skagensmalerne i et ellers sluttet samfund på toppen af Danmark, hvorfra der kun er vejen tilbage?
Og hvordan påvirker den lokalbefolkningens tanker og adfærd.

Stor kunst forudsætter at kunstneren giver sig selv med hud og hår og satser eksistentielt - sætter sjæl og sind ind på at skabe det ultimative. Hvilke krav stiller det til kunstneren, og hvad koster det omgivelserne?

Og er det nogle gange sådan, at det det er den sindsmæssige og sjælelige drift, der sætter gang i skabertrangen - fordi kunstneren kræver at blive hørt - som kunstner - eller som menneske?

Det bliver der forhåbentlig mulighed for at diskutere, når du har set denne forestilling.


Thomas Høg - Kim Sørensen